Algemene voorwaarden Baby Spa Twente

 • Alle afspraken en sessies dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden indien de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt zal het bedrag van de gereserveerde sessie in rekening worden gebracht. Er worden geen tegoedbonnen uitgeschreven of terugbetalingen gedaan
 • Indien men te laat komt op de gereserveerde sessie dan wordt dit van de gereserveerde tijd afgehaald, dit zodat er geen vertragingen bij de andere sessies optreden.
 • Mocht u zonder bericht, niet verschijnen op de gereserveerde sessie. Dan zullen wij als Baby Spa Twente u het volledige bedrag van de sessie in rekening brengen.
 • Het betreden van Baby Spa Twente is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reactie of vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).
 • Personen met huiduitslag, besmettelijke ziektes, open wonden of onder invloed van alcohol, drugs of andere verslavende middelen worden niet toegelaten tot de Baby Spa Twente.
 • Voor het behandelen van een baby zal te allen tijde een ouder of verzorger ouder moeten zijn dan 16 jaar.
 • Binnen Baby Spa Twente gaan wij allen met respect met elkaar om, indien dit niet het geval is of er hangt een onaangename sfeer mogen medewerkers van Baby Spa Twente mensen weigeren of verwijderen uit de spa.
 • U als ouder/verzorger is verantwoordelijk voor uw eigen baby.
 • Baby Spa Twente is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk zijn, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Baby Spa Twente dekking biedt.
 • Baby Spa Twente zal zorgdragen voor geheimhouding van de beschikbaar gestelde gegevens van haar klanten.
 • Verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Wij zijn niet aansprakelijk aan of met voertuigen van de wederpartij, dienst gasten of derden die zich op het terrein van Baby Spa Twente bevinden
 • Betaling van producten dient in de spa voldaan te worden, dit kan per pin of in contanten.
 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw baby onder behandeling van een arts of specialist geeft dit dan door voordat u aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg eerst met de arts of specialist alvorens u een sessie bij Baby Spa Twente reserveert.
 • U bent zelfverantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw baby.
 • Baby Spa Twente is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders/verzorgers.
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn helaas niet toegestaan, we accepteren twee volwassenen voor elke sessie. Wilt u toch meer personen of kinderen (en ook onder de leeftijd van 12 jaar) meenemen, dan kunt u een privé sessie bij ons boeken.
 • Graag willen we u vragen om de telefoon tijdens de sessie op stil te zetten, dit om stilte en rust in acht te nemen voor het beste resultaat bij de baby’s.
 • Bij Baby Spa Twente is er altijd een mogelijkheid om uw baby te voeden.
 • Bij een boeking gaat u akkoord met bovengenoemde algemene voorwaarden.

Cadeaubonnen & Strippenkaarten

 • Onze cadeaubonnen en strippenkaarten zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn persoonsgebonden en in overleg met Baby Spa Twente eventueel overdraagbaar. Dit verzoek dient uitsluitend per mail gedaan te worden via [email protected]
 • Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.
 • Cadeaubonnen zijn op te halen op de aangegeven/afgesproken tijden of u kunt deze per post door ons laten versturen, de verzendkosten hiervan kunt u vinden op onze website.
 • Handel en verkoop van cadeaubonnen en strippenkaarten vindt uitsluitend plaats via Baby Spa Twente.